Alternative content

Get Adobe Flash player

Het netwerk van gemeentelijke directeuren Stedelijke Ontwikkeling

Opdoen van inspiratie en kennis, uitwisselen van visies en ervaringen, samenwerken aan gedeelde ambities!

Over ons

Elke stad in Nederland is uniek en heeft haar eigen identiteit. Tegelijkertijd staat elke directeur bij een grote gemeente in de basis voor dezelfde opgaven. Elke directeur is weer een uniek mens, met een eigen aanpak. Directeuren kunnen veel van elkaar leren en elkaar inspireren.

Tot voor kort was er geen podium voor directeuren stedelijke ontwikkeling van grote Nederlandse gemeenten om elkaar te treffen. Tijdens een bijeenkomst in de zomer van 2007 is een aantal directeuren enthousiast geraakt om met elkaar een netwerk op te zetten. De ambitie van het netwerk is om inspiratie en kennis op te doen, een collegiaal klankbord te bieden op organisatorische en vakinhoudelijke thema's en een platform te creëren om te werken aan gemeenschappelijke belangen.

Ons netwerk is in beginsel een persoonlijk netwerk. Dit betekent dat wij van elke gemeente graag die persoon verwelkomen, die als manager eindverantwoordelijk is voor het realiseren van de stedelijke ontwikkeling in zijn of haar gemeente. Lidmaatschap van het netwerk staat open voor gemeenten met meer dan 80.000 inwoners of gemeenten die de hoofdstad zijn van een provincie.

Minimaal twee maal per jaar organiseren wij netwerkbijeenkomsten. Daarnaast moedigen leden elkaar aan om ook kleinschalige bijeenkomsten of werkbezoeken te organiseren. Elke netwerkbijeenkomst vindt plaats in een andere stad en elke bijeenkomst heeft een eigen en actueel thema. De uitkomsten van onze bijeenkomsten leggen we in wisselende vormen vast. Als netwerk zijn wij graag zichtbaar, de uitkomsten publiceren wij ook op deze website.

Wat in elke bijeenkomst in het bijzonder opvalt is het enthousiasme dat ontstaat wanneer collega's uit verschillende windstreken met elkaar in gesprek gaan. Wil je delen in dit enthousiasme of meer weten van ons netwerk, neem dan vooral contact met ons op!